2019-09-24 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Sterstraat 60

Referentie omgevingsloket: OMV_2019111986
Referentie gemeente: 2019/206/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Foets-Fonteyn Steff en Janne; Bouwen van een eengezinswoning
Projectnaam gemeente: Bouwen van een eengezinswoning
Ligging: Sterstraat 60 te 3920 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 1371K

 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Steff Foets een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sterstraat 60 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1371K

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/09/2019 tot en met 23/10/2019.

Reden openbaar onderzoek:  

  • open te werken vrijblijvende zijgevel op minimum 3,00m van de zijdelingse perceelgrenzen i.p.v. carport op 0.14m van de perceelgrens
  • afsluitingen op vrijblijvende perceelscheidingen in haagbeplanting van max. 0.70m hoogte i.p.v. draad met haag met een hoogte van 1.80m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

24/09/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina