2019-09-23 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Karrestraat 51

Referentie omgevingsloket: OMV_2019113162
Referentie gemeente: V1831
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Karrestraat 51
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing en het kappen van een hoogstam
Ligging: Karrestraat 51 te 3920 Lommel

Afdeling 1, sectie C, perceel 88E

Contactpersoon: Heidi Agten

 

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean-Pierre Hamblok, met als adres Sterstraat 33 te 3920 Lommel, namens de heer Tytgat Jan,  een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Karrestraat 51 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 88 E.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing en het kappen van een hoogstam.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/09/2019 tot en met 22/10/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

23/09/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina