2019-09-30 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Grote Hoef 8

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019100186
  • Referentie gemeente: 2019/215/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: van der Meulen-Nysten (tuinhuis)
  • Projectnaam gemeente: nieuwbouw tuinberging met overdekt terras
  • Ligging: Grote Hoef 8 te 3920 Lommel
    Afdeling 72344, sectie D, perceel 21Y8 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Ivo van der Meulen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grote Hoef 8 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 21Y8

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw tuinberging met overdekt terras.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/09/2019 tot en met 29/10/2019.

Reden openbaar onderzoek:

Afwijking voorschriften:
• afstand tot de perceelgrenzen = hoogte bijgebouw (3.50m) i.p.v. afstand tot perceelgrens
3.00m en 1.20m
• max. opp. bijgebouw = 30.00m² i.p.v. aanvraag 95.04m² (gesloten 53.85m², open 41.19m²

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op afspraak bij de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

30/09/2019, Lommel

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina