2019-10-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Gestelsedijk 40

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019105255
  • Referentie gemeente: 2019/219/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: UITBREIDING WONING MET POOLHOUSE EN ZWEMBAD
  • Projectnaam gemeente: Slopen tuinhuis en nieuwbouw poolhouse met zwembad
  • Ligging: Gestelsedijk 40 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72342, sectie A, perceel 186G4
    Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Karl Scheveneels, Gestelsedijk 40, 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gestelsedijk 40 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 186G4.

Het betreft een aanvraag tot slopen van een tuinhis en nieuwbouw van een poolhouse met zwembad.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/10/2019 tot en met 30/10/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- inplanting bijgebouw op 1,49 m van de achterste perceelsgrens i.p.v. min. 2 m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

01/10/2019, Lommel

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina