2019-10-07 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kloosterstraat 149

Referentie omgevingsloket: OMV_2019119135
Referentie gemeente: V1834
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Kloosterstraat 149
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van twee loten bestemd voor open bebouwing met schakelelement
Ligging: Kloosterstraat 149 te 3920 Lommel

Afdeling 1, sectie C, perceel 252E

Contactpersoon: Heidi Agten


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean-Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kloosterstraat 149 te 3920 Lommel, kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, perceel 252E.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van twee loten bestemd voor open bebouwing met schakelelement.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/10/2019 tot en met 05/11/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

07/10/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina