Ontruiming graven begraafplaats Kolonie

Na verloop van tijd ontstaat op een begraafplaats plaatsgebrek. Noodgedwongen moeten graven dan worden ontruimd.

Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16/01/2004, zoals tot op heden gewijzigd heeft de gemeenteraad, in zitting van 24 september 2019, beslist om vanaf 1 december 2020 over te gaan tot de ontruiming van niet-geconcedeerde percelen op de begraafplaats van Lommel Kolonie.

De nabestaanden beschikken over een termijn van 1 jaar (vanaf 1 december 2019) om het grafmonument en/of de voorwerpen zelf te verwijderen. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zal er een ambtshalve verwijdering volgen.

Contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina