Asbest

Asbest kan een ernstig gevaar voor de gezondheid vormen. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden. Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken.

Naargelang de aard en de toestand van de te verwijderen asbesthoudende producten voorziet de reglementering drie methoden van verwijdering:

  • Eenvoudige handelingen voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen (bv. verwijderen van golfplaten, dakleien, enz…);
  • Couveuzezak methode voor de verwijdering van asbestisolatie rond leidingen;
  • Belangrijke sloop- en verwijderingswerken, zoals het verwijderen van losgebonden asbestproducten en beschadigde hechtgebonden asbestproducten in binnen toepassingen, mogen enkel gebeuren in hermetisch gesloten zone.

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina