Lokaal cultuurbeleid

Lommel wordt gekleurd door vele socio-culturele en amateurkunstenverenigingen. De leden hiervan zijn inwoners die plezier hebben in het beoefenen van kunst, cultuur en sociaal-cultureel volwassenenwerk en de ambitie hebben om beter te worden in wat ze doen. Daarnaast is onze stad een broeihaard van talent met tal van (semi-)professionele kunstenaars en artiesten. Het cultuurcentrum en het stadsbestuur willen deze gedrevenheid bij lokale cultuurspelers aangrijpen om het lokaal cultuurbeleid niet alleen te ondersteunen, maar alle kansen te geven op verdere ontplooiing.

Het cultuurcentrum is meer dan ooit een cruciale schakel in niet alleen een bovenlokaal maar tevens lokaal cultuurbeleid. We zorgen voor een spreiding van cultuur en kunst en geven een plek aan het lokale cultuurleven. Een goed lokaal cultuurbeleid vraagt dialoog en visie op lange termijn:

 • Het cultuurcentrum is een open ontmoetingsplek.
 • Het cultuurcentrum is een belangrijke schakel in het lokale weefsel.
 • Het cultuurcentrum is een kansengever.
 • Het cultuurcentrum zet in op participatie, co-creatie en creativiteit.

De 4 pijlers in het Lommelse lokale cultuurbeleid:

 1. Dienstverlening:
  De Dienst Lokaal Cultuurbeleid is structureel ondergebracht binnen de werking van het cultuurcentrum. Hier kunnen alle lokale actoren (zowel verenigingen als niet-georganiseerde kunstenaars en artiesten) terecht voor advies, informatie, voorstellen, …

 2. Gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid:
  Het “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuur”, kortweg Reglement Cultuur, biedt tal van financiële ondersteuningsmaatregelen voor de socio-culturele en amateurkunstenverenigingen.

 3. Inspraak en participatie:
  De Cultuurraad is de koepelnaam voor 2 platformwerkingen: Verenigingsplatform en Forum Cultuur. Zo wordt de betrokkenheid bij het cultuurgebeuren in onze stad versterkt.

 4. Communicatie:
  Via de nieuwsbrief lokaal cultuurbeleid ontvang je alle informatie en het meest recente nieuws van het Lommelse lokale cultuurbeleid.

Openingsuren & contact

Cultuurcentrum De Adelberg

adres
Adelbergpark 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 699
e-mail
info@ccdeadelberg.be

Meer info op www.ccdeadelberg.be 

Deel deze pagina