Cultuur: inspraak en participatie

Voor de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid, richt het stadsbestuur twee platformen en één overkoepelende raad op.

De Cultuurraad is de koepelnaam voor deze  twee sectorgerichte platformwerkingen: Verenigingsplatform en Forum Cultuur. De Cultuurraad waakt over het samenspel tussen de platforms en de inspraak en advisering in het lokaal cultuurbeleid. Daarnaast streeft de raad vernieuwing, verdieping en verbreding binnen het culturele werkveld na.

Elk platform komt minstens 1 maal per jaar samen en noteert ideeën, behoeften, opmerkingen en verwachtingen over het lokaal cultuurbeleid. Beide platformen dragen bovendien tweejaarlijks aan de Cultuurraad de laureaten voor de Cultuurprijs (Verenigingsplatform) en de Kunstaanmoedigingsprijs (Forum Cultuur) voor.

De nieuwe Cultuurraad wordt in februari/maart 2020 samengesteld en bestaat uit: 

  • Maximum 6 vertegenwoordigers van het Verenigingsplatform, die elk 1 sector van de culturele verenigingen vertegenwoordigen.
  • Maximum 6 vertegenwoordigers van het Forum Cultuur, samengesteld uit professionele Lommelse kunstenaars en artiesten, cultuurdeskundigen of individuele burgers met een sterke culturele interesse in podiumkunsten.

De verschillende afgevaardigden van beide platforms vormen samen het bestuur van Cultuurraad Lommel. Deze is bevoegd voor de definitieve adviezen, de erkenning  van subsidieerbare culturele verenigingen, de toewijzing van de Cultuur- en Kunstaanmoedingsprijzen en waakt over de opdracht en de gemeenschapsvormende initiatieven van het cultuurcentrum.

Openingsuren & contact

Cultuurcentrum De Adelberg

adres
Adelbergpark 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 699
e-mail
info@ccdeadelberg.be
Vandaag:9 tot 12 u en 13 tot 17 u

Meer info op www.ccdeadelberg.be 

Deel deze pagina