Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

Op de gemeenteraad van 28 april 2020 werd het gemeentelijk rooilijnplan in functie van de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan, te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan het kruispunt met de Norbert Neeckxlaan, goedgekeurd.  

Een extern onderhandelaar voert minnelijke onderhandelingen met alle eigenaars om de grond aan te kopen. Hij doet dat op basis van de schatting van de grondprijs door de afdeling vastgoedtransacties van het Vlaams gewest. 

Betrokkenen die een bezwaar hebben ingediend tegen de rooilijn zijn wij verplicht– op papier – het volledige rooilijnplan te bezorgen.  

Dit omvat:

  • Het gemeenteraadsbesluit;
  • Het verslag van het openbaar onderzoek;
  • De rooilijnplannen;

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van de rooilijnplannen kan overeenkomstig artikel 24 van het Decreet Gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering. De beroepstermijn bedraagt 30 dagen (= vervaltermijn). De Vlaamse regering neemt overeenkomstig artikel 25 van voornoemd Decreet een beslissing binnen de 90 dagen (= ordetermijn).