Openbaar onderzoek herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

Op maandag 3 februari start het openbaar onderzoek dat verband houdt met de beslissing van:

  • De gemeenteraad van de Stad Lommel op 26 november 2019 tot voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen met nr. 110257 RL-1 en nr. 110257 RL-2 betreffende het project aanleg rondweg van de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan, te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan de Norbert Neeckxlaan

  • De gemeenteraad van de Stad Lommel dd. 26 november 2019 tot voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit m.b.t. de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de rondweg volgens de plannen nr. 110257 INN-1 en nr. 110257 INN –2.

Plannen en ontwerpen

Bovengenoemde beslissingen, de plannen en ontwerpen en de daarbij horende stukken liggen ter inzage van het publiek bij de Dienst Planning en Mobiliteit in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, geopend alle werkdagen van 9 tot 12 uur en evt. op afspraak. 

Zie ook de bijgevoegde downloads.

Start en einde openbaar onderzoek

Het desbetreffende openbaar onderzoek start op 3/2/2020 en wordt gesloten op 3/3/2020.

Bezwaren en opmerkingen 

Bezwaren of opmerkingen kunnen gedurende deze periode als volgt worden ingediend:

  • Digitaal via het onderstaande formulier
  • Of schriftelijk en onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs worden ingediend ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen bij de balie in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. 

E-loket

  • Openbaar onderzoek herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

    eID

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina