Subsidie seniorenverenigingen

Stad Lommel wil haar actieve seniorenverenigingen belonen. De Seniorenraad kreeg de opdracht hiervoor een subsidiereglement op maat uit te werken.

De Seniorenraad, waarin alle seniorenverenigingen vertegenwoordigd zijn, werkte een reglement uit waarin de nadruk werd gelegd op het belonen van de actieve verenigingen. Hoe meer je als vereniging organiseert ten behoeve van onze Lommelse senioren, des te groter de subsidie wordt.

Komt uw vereniging hiervoor in aanmerking?  Vul de bijgevoegde documenten (zie downloads: erkenning en subsidiëring als Lommelse seniorenvereniging) in en mail ze naar seniorenraad@lommel.be.