2020-01-06 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kerkstraat zn - Afdeling 72020

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019126279
  • Referentie gemeente: 2019/291/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Doorsteek Kerkstraat-Mudhoven
  • Projectnaam gemeente: Inrichting voetgangersdoorsteek Kerkstraat-Mudhoven
  • Ligging: Kerkstraat zn te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 369P, 369S, 369T
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 30/12/2019

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heren Bob Nijs en Henri Leën een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkstraat zn te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 369P, 369S, 369T

Het betreft een aanvraag tot inrichting voetgangersdoorsteek Kerkstraat-Mudhoven.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/01/2020 tot en met 04/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:
Bijkomende groene voetgangersdoorsteek tussen de Kerkstraat en het stedelijke inbreidingsproject 'De Mudakkers' (Mudhoven).

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

06/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina