2020-01-06 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kolfstraat 7

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019159976
  • Referentie gemeente: 2019/294/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouw woning met car-port
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw van een woning met deels open carport en tuinberging en slopen betonnen wal en stal
  • Ligging: Kolfstraat 7 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1673G21
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 30/12/2019

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Gul'nara Nurkaeva een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kolfstraat 7 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1673G21

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een woning met deels open carport en tuinberging en slopen betonnen wal en stal.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/01/2020 tot en met 04/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- uitvoering woning deels in metalen gevelbekleding
- bouwdiepte op de verdieping max. 11 m i.p.v. max. 10 m
- oversteek van 10 cm aan de voorzijde op de verdieping
- deels open carport-tuinberging met deels metalen gevelbekleding tegen linker en achterste perceelsgrens
- oppervlakte bijgebouw 36 m2 i.p.v. max. 30 m2
- breedte inrit aan openbaar domein 4 m i.p.v. max. 3 m..

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

06/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina