2020-01-07 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Pieter De Coninckstraat 68

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019160721
  • Referentie gemeente: 2019/297/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: BAERT - BERGMANS
  • Projectnaam gemeente: nieuwbouw eengezinswoning met vrijstaande carport en tuinberging en dempen vijver
  • Ligging: Pieter De Coninckstraat 68 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 71E
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 31/12/2019

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Timothy Baert en mevrouw Ine Bergmans een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pieter De Coninckstraat 68 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 71E.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een eengezinswoning met vrijstaande carport en tuinberging na het dempen van een vijver.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/01/2020 tot en met 05/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- Inplanting bijgebouw tegen de linker perceelsgrens i.p.v. op min. 3,50 m van de erfgrens
- Opp. bijgebouw 49,5432 m2 i.p.v. max. 30 m2.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

07/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina