Vraag en antwoord retributiebon

Vragen over de betalende zone

 • Beschik je over een geldig parkeerticket en kreeg je toch een retributie?

  Controleer de volgende zaken:

  • Lag je ticket goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig?
  • Was je ticket niet verstreken op het tijdstip waarop de retributie werd uitgeschreven?
  • Nam je een ticket in een blauwe zone, waar de parkeerschijf moet voorgelegd worden?

   Beschikte je over een geldig ticket in de betalende zone, stuur ons dan een kopie van dit ticket via dit formulier. Wij nemen dan contact met je op via e-mail.

   Om gebruik te maken van de gratis parkeertijd dien je steeds een ticket uit de parkeerautomaat te nemen of een mobiele parkeersessie via je GSM te starten. Indien je geen geldig parkeerticket of geldige parkeersessie hebt, kunnen we je retributie niet annuleren.
 • Had je een geldige sms- of app-sessie en kreeg je toch een retributie?

  Controleer de volgende zaken:
  • Volgde je de instructies op de zijkant van de parkeerautomaat?
  • Werd de retributie uitgeschreven tijdens de loopduur van je sms- of app-sessie?
  • Was de maximum toegelaten parkeerduur overschreden?

   Als je een geldige sms- op app-sessie had op het tijdstip waarop de retributie werd uitgeschreven, kan je dit formulier invullen. Wij nemen dan contact met je op via e-mail.
 • Voerde je een foute nummerplaat in bij je sms- of app-sessie?

  Maak je gebruik van sms- of app-parkeren, word je geacht de juiste gegevens te verstrekken. Betreft het een eerste vergissing, dan herbekijken we je dossier. Je kan hiervoor dit formulier invullen.

 • De toegestane parkeerduur was net verstreken, waarvoor ik een retributie ontvangen heb

  Het reglement is hier zeer duidelijk in. Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerduur aangegeven op het parkeerticket of bij het verstrijken van de parkeersessie door middel van de GSM.
 • Was de parkeerautomaat defect en kreeg je een retributie?

  • Indien de parkeerautomaat defect is, maak je gebruik van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat of start je een parkeersessie via SMS of via de App.
  • Indien er geen andere parkeerautomaat is, leg je verplicht de blauwe parkeerschijf achter de voorruit. De maximale parkeerduur is steeds twee uur, regelgeving m.b.t. de blauwe parkeerschijf voorschrijft.
  • Indien je de blauwe parkeerschijf niet achter de voorruit gelegd hebt of je hebt geen geldig parkeerticket of geldige parkeersessie, kunnen we je retributie niet annuleren.

 • Kreeg je meer dan één retributie op een dag?
  • In de betalende zone en de Shop & Go zone kan je 2 retributies per dag ontvangen: één tussen 9u00 tot 14u00 en één van 14u00 tot 18u00.
  • In de blauwe zone kan je maximum 1 retributie per dag ontvangen.
  • Ontving je onterecht 2 retributies, contacteer ons dan via dit formulier. Wij nemen dan contact met je op via e-mail.

 • Heb je een mindervalidenkaart en heb je een retributie ontvangen?

  • Verifieer of je originele mindervalidenkaart met rolstoelsymbool en geldigheidsduur zichtbaar achter de voorruit lag.
  • Indien de originele kaart niet zichtbaar achter de voorruit lag, kunnen we je retributie niet annuleren.
  • Let op: In het erf is het parkeren op de ‘gewone’ Shop & Go plaatsen voor personen met een handicap ook beperkt tot maximum 30 minuten. We kunnen uw retributie niet annuleren. (zie vragen over de Shop & Go)

 • Heb je een geldige vergunning en heb je een retributie ontvangen?

  Stuur ons een kopie van je vergunning via dit formulier en we bekijken je dossier.

Vragen over de blauwe zone

 • Lag je parkeerschijf voor en kreeg je toch een retributie?

  Controleer de volgende zaken:

  • Lag je parkeerschijf correct voor zoals voorgeschreven in het retributiereglement?
  • Volgens het reglement dient de bestuurder de pijl van de parkeerschijf op het eerstvolgende streepje te plaatsen volgend op het tijdstip van aankomst. Arriveerde je bijvoorbeeld om 13u05, plaats je de parkeerschijf op 13u30.
  • Lag je parkeerschijf goed zichtbaar voor?
  • Was je parkeerschijf niet verstreken op het tijdstip waarop de retributie werd uitgeschreven?
  • Is je parkeerschijf reglementair conform het Europese model?
  • Lag er slechts één parkeerschijf voor?

   Lag je parkeerschijf correct voor (m.a.w. is aan al de bovenstaande zaken voldaan?), kan je dit formulier invullen. Wij nemen dan contact met je op via e-mail.
 • Heb je een mindervalidenkaart en heb je een retributie ontvangen?

  • Verifieer of je originele mindervalidenkaart met rolstoelsymbool en geldigheidsduur zichtbaar achter de voorruit lag.
   Indien de originele kaart niet zichtbaar achter de voorruit lag, kunnen we je retributie niet verwijderen.
 • Je had de signalisatie voor de blauwe zone niet opgemerkt en hebt een retributie ontvangen

  • De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het binnenkomen van de zone. Dit zonebord houdt in dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden. Deze signalisatie is volledig conform de wetgeving. Uitzonderingen op de blauwe zone (o.a. betalend parkeren en Shop & go) worden plaatselijk aangeduid zowel bij het begin als bij het einde ervan. Indien je geen geldige parkeersessie had opgestart met je parkeerschijf kunnen we je retributie niet annuleren.

  • De straten waar een blauwe zone geldt: Vreyshorring en omgeving (gedeelte Don Boscostraat en Hezerpad), Koning Leopoldlaan (tussen rotonde en tankstation) en Stationsstraat (tussen rotonde en Hoevestraat).

  • De omgeving van het Dorp blijft blauwe zone zo lang de herinrichtingswerken duren. Hier kan je met een geldige parkeerschijf maximum 2 uur gratis parkeren en moet je dus geen ticket via de automaat nemen. 
 • Mijn parkeerschijf lag voor maar de toegestane parkeerperiode was net verstreken, waarvoor ik een retributie ontvangen heb.

  Het reglement is hier zeer duidelijk in. Volgens de wegcode dient een parkeerschijf het uur van aankomst aan te geven. De bestuurder stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst. Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode.
 • Heb je een geldige vergunning en heb je een retributie ontvangen?

  Stuur ons een kopie van je vergunning via dit formulier en we bekijken je dossier.

Vragen over de Shop & Go

In en rond de Kerkstraat is er een Shop & Go zone. Hier parkeer je zonder ticket maximaal 30 minuten. Een sensor op de parkeerplaatsen registreert wanneer je aankomt en vertrekt.

 • Heb je een retributie ontvangen in de Shop & Go en hield je je aan de maximaal toegelaten parkeerduur van 30 minuten?

  Stuur ons een kopie van je retributie via dit formulier en wij herbekijken je dossier.
 • Heb je een mindervalidenkaart en heb je een retributie ontvangen?

  Op de ‘gewone’ Shop & Go plaatsen is het parkeren voor personen met een handicap ook beperkt tot maximum 30 minuten. We kunnen je retributie niet annuleren.

  Op het erf in en rond de Kerkstraat zijn 2 parkeerplaatsen specifiek voor personen met een handicap voorzien. Die zijn aangeduid met een bord. Op die plaatsen mogen personen met een handicap onbeperkt gratis parkeren.

Vragen over je parkeervergunning

 • Heb je een geldige parkeervergunning en kreeg je toch een retributie?

  Verifieer de volgende zaken:
  • Is je vergunning nog geldig?
  • Lag je vergunning/parkeerkaart goed zichtbaar voor?
  • Is je vergunning geldig in de zone waar je parkeerde?
  • Is je vergunning geldig voor de nummerplaat van het geparkeerde voertuig?

   Beschik je over een geldige parkeervergunning, kan je dit formulier invullen. Voeg een kopie toe van je vergunning/parkeerkaart. Wij nemen dan contact met je op via e-mail.

Vragen over je betaling

 • Je hebt je retributie betaald, maar bent het referentienummer vergeten vermelden

  Als je het referentienummer (dat uit 12 cijfers bestaat: xxx/xxxx/xxxxx) vergeten vermelden bent bij je betaling, kan je dit alsnog samen met je rekeningnummer doorgeven via dit formulier.
 • Ik heb een herinnering ontvangen na het betalen van mijn retributie
  • Verifieer dat je daadwerkelijk tijdig betaalde. Mogelijk werden er administratie –en aanmaningskosten aangerekend voor de herinnering en dient u deze nog te betalen.
  • Voerde je de betaling tijdig uit, controleer dan of je het referentienummer, terug te vinden op de retributiebon en de herinnering, bij de betaling vermeldde. Zonder het referentienummer kunnen we de betaling niet aan je retributie koppelen.
  • Indien u het referentienummer (dat uit 12 cijfers bestaat: xxx/xxxx/xxxxx) vergeten bent, geef dit dan samen met uw rekeningnummer door via dit formulier.

Diverse vragen

 • Hoe komen jullie aan mijn naam en adres? Is dat wel legaal?

  De stad vraagt de gegevens die verbonden zijn met je nummerplaat op bij het DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Dit is volledig volgens de bepalingen van de DIV, en toegestaan door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je vindt meer informatie hierover op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Ik wil parkeren voor een garagepoort of inrit, mag dat?

  Je kan gratis parkeren voor een garagepoort of inrit indien je nummerplaat duidelijk staat aangegeven op de poort of de inrit.  Indien de nummerplaat niet overeenkomt met de signalisatie of de signalisatie ontbreekt, dient de wegcode toegepast te worden. 
 • Ik ben mijn retributie kwijt. Wat nu?

  Bij vragen in verband met de betaling van uw retributie kan je dit formulier invullen.

E-loket

Deel deze pagina