2020-01-27 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Lismortel 4

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020003165
  • Referentie gemeente: 2020/006/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: MATTHIJS - RUYMAEKERS Peter en Nicole
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een woning met carport op perceelgrens
    Ligging: Lismortel 4 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72344, sectie D, perceel 68E

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Peter Matthijs een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lismortel 4 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 68E

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning met carport op perceelgrens.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/01/2020 tot en met 25/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:
• voorgeschreven afstand tot perceelgrens = 3.00m i.p.v. aan rechterzijde 0.00m in functie van
carport.
• max. breedte = 2/3 kavel (=12.00m) i.p.v. breedte = 15.00m inclusief carport
• voorgeschreven 1 bouwlaag i.p.v. 2 bouwlagen
• voorgeschreven kroonlijsthoogte = 2.50m - 3.50m t.o.v. het wegpeil i.p.v. 6.50m t.o.v. het
maaiveld
• voorgeschreven dakhelling 25°-35° i.p.v. plat dak
• voorgeschreven afsluiting haagbeplanting max. 1.50m hoogte i.p.v. draadafsluiting met
coniferen/haag op een hoogte = 2.00m

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

27/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina