2020-27-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kolonie 131

Referentie omgevingsloket: OMV_2019161653
Referentie gemeente: 2019/301/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw woonhuis met berging
Projectnaam gemeente: bouwen eengezinswoning met tuinberging
Ligging: Kolonie 131 te 3920 Lommel

Afdeling 72345, sectie B, perceel 855W81

Datum: 24/01/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Josephus van Rijswijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kolonie 131 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 855W81

Het betreft een aanvraag tot bouwen eengezinswoning met tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/01/2020 tot en met 25/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:

- woning met twee bouwlagen in plaats van maximaal één bouwlaag;

- voorgevel op 15,50 m vanuit wegas in plaats van 12,00 m;

- hoogste kroonlijst van 6,20 m hoog in plaats van maximaal 3,20 m;

- woning met plat dak in plaats van dakhelling begrepen tussen 25° en 40°;

- bijgebouw van 74,95 m² in plaats van maximaal 42m²;

- bijgebouw op 3,06 m achter achtergevellijn in plaats van minimaal 6,00 m;

- bijgebouw tegen rechter perceelgens in plaats van minimaal 2,00 m;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

27/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina