2020-28-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Pijnvenstraat 18

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020004282
 • Referentie gemeente: 2020/007/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Bouw tuinkamer, garage en carport
 • Projectnaam gemeente: aanbouw tuinkamer, verplaatsen carport, slopen oude garage en
  bouwen garage
 • Ligging: Pijnvenstraat 18 te 3920 Lommel
  Afdeling 72343, sectie E, perceel 954A5
 • Contactpersoon: Marc Schuu
 • Datum: 21/01/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door Jan Winters een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnvenstraat 18 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 954A5.

Het betreft een aanvraag tot aanbouw tuinkamer, verplaatsen carport, slopen oude garage en bouwen garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/01/2020 tot en met 26/02/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- totale oppervlakte bijgebouwen (losstaand en schakelelement) groter dan 40 m2
- inplanting carport in de bouwvrije strook links i.p.v. op min. 3 m
-inplanting garage op 3,24 m van de uiterste achtergevellijn van de woning en op één lijn met tuinkamer i.p.v. 6
m en op/tegen erfgrens i.p.v. op een afstand conform de hoogte van het bijgebouw (=2,65 m)
- geen of beperkte dakoversteek i.p.v. dakoversteek van min. 40 cm
- afwijkend dak- en gevelmateriaalgebruik
- bouwbreedte max. 14 m i.p.v. max. 12 m
- dakhelling begrepen tussen 0-6° i.p.v. min. 25°.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

28/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina