2020-03-02 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Mosstraat 44

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020005227
 • Referentie gemeente: 2020/011/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: 2015.036 - afbraak constructies + NIEUWBOUW stalling -
  Mosstraat Lommel
 • Projectnaam gemeente: afbraak bestaande bijgebouwen en nieuwbouw paardenstal
  Ligging:
 • Mosstraat 44 te 3920 Lommel
 • Afdeling 72342, sectie A, perceel 185K6, 185L6, 185M6, 185N6Afdeling 72345, sectie B, perceel 277/02D, 277/02F, 277/02G, 278D, 281P
 • Datum: 27/01/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Bob Nijs een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mosstraat 44 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 185K6, 185L6, 185M6, 185N6Afdeling 72345, sectie B, perceel 277/02D, 277/02F, 277/02G, 278D, 281P

Het betreft een aanvraag tot afbraak bestaande bijgebouwen en nieuwbouw paardenstal.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/02/2020 tot en met 03/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- het oprichten van een paardenstal in agrarisch gebied;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

03/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina