2020-03-02 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Weimortels 57

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020003469
  • Referentie gemeente: 2020/010/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: verbouwing Bax - Vandenberk
  • Projectnaam gemeente: verbouwing eengezinswoning
  • Ligging: Weimortels 57 te 3920 Lommel
    Afdeling 72342, sectie A, perceel 454H
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 27/01/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Peter Bax en mevrouw Veroniek Vandenberk een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Weimortels 57 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 454H.

Het betreft een aanvraag tot verbouwing van een ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/02/2020 tot en met 03/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- Dakhelling uitbreiding woning 0° i.p.v. min. 25°
- Inplanting losstaand bijgebouw op 5,20 m achter de achtergevel der hoofdconstructie i.p.v. op min. 6 m
- Inplanting losstaand bijgebouw op resp. 2,51 m van de achterste en 1 m van de linker perceelsgrens i.p.v. op een min. afstand tot de perceelsgrens gelijk aan de hoogte van het achtergebouw (=2,65 m)
- Totale opp. losstaand bijgebouw 71 m2 i.p.v. max. 40 m2.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

03/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina