2020-02-10 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Slootvenstraat 15

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007635
  • Referentie gemeente: 2020/004-01/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: aanvraag nieuwe carport + melding bestaand tuinhuis, dichtmaken raam & afdak
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een carport en regularisatie bestaand tuinhuis, afdak en gevelopeningen in woning
  • Ligging: Slootvenstraat 15 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 221C
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 3/02/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door Rob Swinnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Slootvenstraat 15 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 221C.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een carport en regularisatie bestaand tuinhuis, afdak en gevelopeningen in woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/02/2020 tot en met 10/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- inplanting carport in de bouwvrije strook tegen de linker erfgrens i.p.v. op min. 3 m van de perceelsgrens
- carport met gebogen dak i.p.v. met dakhelling begrepen tussen 25-40°
- totale bouwbreedte (incl. carport) 16,40 m i.p.v. max. 12 m
- uitvoering carport in staal en polycarbonaat
- afdak met plat dak i.p.v. met dakhelling begrepen tussen 25-40°
- uitvoering afdak in hout en plastic golfplaten
- inplanting tuinhuis op resp. 0,53 m van de linker en 0,60 m van de achtergevel i.p.v. tegen de erfgrens of conform de hoogte van het achtergebouw (= 1,841 m/2,322 m) en op 2 m van wooncomplex i.p.v. min. 6 m
- uitvoering tuinhuis in hout en roofing

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

10/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina