2020-02-11 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kranenvenstraat 36

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007382
 • Referentie gemeente: 2020/013/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Berckmans Carport-Tuinberging
 • Projectnaam gemeente: Slopen van een tuinhuis en nieuwbouw van een carport met
  tuinberging
 • Ligging: Kranenvenstraat 36 te 3920 Lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 1133M
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans
 • Datum: 4/02/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Johan Berckmans een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kranenvenstraat 36 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 1133M.

Het betreft een aanvraag tot slopen van een tuinhuis en nieuwbouw van een carport met tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/02/2020 tot en met 11/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- totale oppervlakte bijgebouw 69,72 m2 i.p.v. max. 30 m2
- inplanting bijgebouw op min. 1 m van de achterste perceelsgrens i.p.v. conform de hoogte van het achtergebouw
(=2,96 m)
- uitvoering in geïmpregneerd hout i.p.v. in dezelfde materialen als de woning
- dakhelling bijgebouw 0° i.p.v. in harmonie met hoofdbouw.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

11/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina