2020-02-11 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Jacob Smitsdreef 2

Referentie omgevingsloket: OMV_2020011902
Referentie gemeente: 2020/012/OMV-A
Projectnaam omgevingsloket: functiewijziging naar B&B zonder volume-uitbreiding
Projectnaam gemeente: functiewijziging naar B&B zonder volume-uitbreiding
Ligging: Jacob Smitsdreef 2 te 3920 Lommel

Afdeling 72342, sectie A, perceel 186H12

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Bart Gyesbreghs een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Jacob Smitsdreef 2 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 186H12

Het betreft een aanvraag tot functiewijziging naar b&b zonder volume-uitbreiding.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/02/2020 tot en met 11/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:  

  • voorgeschreven 'residentieel en familiaal gebruik' en functiewijziging gevraagd naar verblijfsrecreatie (Bed & Breakfast)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

11/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina