2020-02-10 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Lutlommel 232, 234

Referentie omgevingsloket: OMV_2020004315
Referentie gemeente: V1842
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Lutlommel 232-234
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van twee loten bestemd voor open bebouwing
Ligging: Lutlommel 232, Lutlommel 234 te 3920 Lommel

Afdeling 5, sectie B, perceel 1007D17, 1007V17

Contactpersoon: Heidi Agten
Datum: 6/02/2020


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lutlommel 232, Lutlommel 234 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 5, sectie B, perceel 1007D17 en 1007V17.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van twee loten bestemd voor open bebouwing.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/02/2020 tot en met 10/03/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

10/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina