2020-02-17 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | David Teniersdreef 7

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015143
 • Referentie gemeente: 2020/019/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: ALTHUIZEN - LIBREGTS (2)
 • Projectnaam gemeente: plaatsen van een dakuitbouw, inrichting zolder als slaapkamers,
  plaatsen van een trap en regularisatie inplanting woning en
  aanhorigheden
 • Ligging: David Teniersdreef 7 te 3920 Lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 186D12
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans
 • Datum: 10/02/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Bob Althuizen en mevrouw Yvonne Libregts een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging David Teniersdreef 7 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 186D12.

Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een dakuitbouw, inrichting van de zolder als slaapkamers, plaatsen van een trap en regularisatie van de inplanting van de woning en aanhorigheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/02/2020 tot en met 17/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:

Inplanting woning en aanhorigheden op 13 m achter de rooilijn i.p.v. 10 m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

17/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina