2020-02-18 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Rietstraat 9

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020016359
  • Referentie gemeente: 2020/022/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Mannaerts: carport
  • Projectnaam gemeente: nieuwbouw garage-carport
  • Ligging: Rietstraat 9 te 3920 Lommel
    Afdeling 72344, sectie D, perceel 70D9
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 11/02/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Paul Mannaerts een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rietstraat 9 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 70D9.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een garage-carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/02/2020 tot en met 18/03/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- Inplanting garage-carport deels op 0,30 m van en deels tegen de rooilijn i.p.v. 7,80 m achter de rooilijn en min. 0,84 m van de perceelsgrens i.p.v. min. 3 m
- Dakhelling bijgebouw 38° i.p.v. 40°.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

18/02/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina