2020-03-12 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Snepstraat 31, Sperwerstraat 7

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020023857
  • Referentie gemeente: 2020/035/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouw van een tweewoonst
  • Projectnaam gemeente: Bouw van een tweewoonst
  • Ligging: Snepstraat 31, Sperwerstraat 7 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1141C3
  • Datum: 5/03/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Rudi Wouters een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Snepstraat 31, Sperwerstraat 7 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1141C3

Het betreft een aanvraag tot bouw van een tweewoonst.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/03/2020 tot en met 10/04/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- het bouwen van een tweewoonst in plaats van maximaal één woning;
- het voorzien van een haagafsluiting van 1,80 m hoog in plaats van maximaal 0,50 m;
- het bouwen van een carport tegen perceelgrens in plaats van een minimumafstand van 3,00 m van de perceelgrens;
- dakhelling van de meerdiepte op het gelijkvloers bedraagt 0° in plaats van dakhelling begrepen tussen 25° en 50°;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

12/03/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina