2020-03-20 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Overmaaipark 19

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020034929
  • Referentie gemeente: 2020/024-02/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van 2020028650
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een vakantiewoning, regularisatie tuinberging en
    kappen van bomen
  • Ligging: Overmaaipark 19 te 3920 Lommel
    Afdeling 72343, sectie E, perceel 1C4

Het bestuur van Lommel deelt mee dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Overmaaipark 19 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 1C4

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vakantiewoning, regularisatie tuinberging en kappen van bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/03/2020 tot en met 18/04/2020.

VERLENGING TERMIJN N.A.V. CORONAMAATREGELEN: 24 MEI 2020

Reden openbaar onderzoek:
Bouwen van vakantieverblijf in zonevreemde verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

20/03/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina