2019-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Ooievaarstraat 21

Referentie omgevingsloket:  OMV_2020035239 
Referentie gemeente:  2020/055/OMV 
Projectnaam omgevingsloket:   Woning_SD 
Projectnaam gemeente:  bouwen van een ééngezinswoning met carport en losstaand bijgebouw 
Ligging:   Ooievaarstraat 21 te 3920 Lommel 

Afdeling 72020, sectie C, perceel 1409S7 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Semih Doksanbir een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ooievaarstraat 21 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1409S7 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning met carport en losstaand bijgebouw. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd. 

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020. 

Reden openbaar onderzoek:  

Volgende afwijkingen zijn aangevraagd: 

  • voorgevellijn op 12m uit de as van de weg i.p.v. 13m 
  • bouwbreedte (incl. carport) 13.70m i.p.v. max. 12.00m 
  • kroonlijsthoogte 6.15m t.o.v. maaiveld i.p.v. 6.00m 
  • bijgebouw op perceelgrens i.p.v. afstand gelijk aan hoogte gebouw 
  • afstand bijgebouw tot hoofdgebouw 4.26m i.p.v. min. 6.00m 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op afspraak op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel. 

04/05/2020, Lommel 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina