2020-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Reigerstraat 8

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020034213
  • Referentie gemeente: 2020/050/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouwen ééngezinswoning dhr.. en mevr.. Akyuz-Akyüz
  • Projectnaam gemeente: Bouwen ééngezinswoning met tuinberging
  • Ligging: Reigerstraat 8 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1141N2
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 27/04/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Süleyman Akyüz en mevrouw Züleyha Akyuz een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Reigerstraat 8 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1141N2.

Het betreft een aanvraag tot bouwen ééngezinswoning met tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
Kroonlijsthoogte woning max. 6,35 m i.p.v. max. 6 m t.o.v. maaiveld
Dakhelling deels 0° i.p.v. min. 25°

Inplanting bijgebouw tegen achterste en rechter erfgrens i.p.v. min. 2 m van erfgrenzen.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina