2020-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Sint-Maartenstraat 16

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020040190
  • Referentie gemeente: 2020/062/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Thomis-Jansen Maarten en Joyce; Bouwen eengezinswoning
  • Projectnaam gemeente: bouwen eengezinswoning
  • Ligging: Sint-Maartenstraat 16 te 3920 Lommel
    Afdeling 72345, sectie B, perceel 855G52
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 27/04/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Maarten Thomis een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint-Maartenstraat 16 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 855G52.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- inplanting carport van 37,8 m2 in rechter bouwvrije strook aansluitend op woning en tegen erfrens (kroonlijsthoogte 3 m, plat dak)
- geen of beperkte dakoversteek van 35 cm i.p.v. min. 40 cm
- bouwbreedte woning en carport resp. 14 m + 6 m i.p.v. max. 12 m
- draad- en haagafsluiting met een resp. hoogte van 1,50 m en 1, 80 m i.p.v. voorgeschreven materialen (haag van max. 0,70 m hoogte, metselwerk van max. 0,40 m hoogte.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina