2020-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Sterstraat 62

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042795
  • Referentie gemeente: 2020/071/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw van een woning (half-open-bebouwing)
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw van een woning (half-open-bebouwing)
  • Ligging: Sterstraat 62 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1371H
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 27/04/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Wouter Esselen en mevrouw Liesje Bergmans een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sterstraat 62 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1371H.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een woning (half-open-bebouwing).

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- dakhelling gelijkvloerse meerdiepte 0° i.p.v. 40°
- kroonlijsthoogte max. 6.30 m t.o.v. wegpeil i.p.v. max. 6 m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina