2019-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Emmersstraat 33

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020030146
  • Referentie gemeente: 2020/043/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw van een vrijstaande woning met carport
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw van een vrijstaande woning met carport
  • Ligging: Emmersstraat 33 te 3920 Lommel
    Afdeling 72345, sectie B, perceel 1007K15
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 28/04/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Ward Louwiesen mevrouw Britt Schildermans een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Emmersstraat 33 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 1007K15.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een vrijstaande woning met carport.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- bouwlijn op 10,50 m uit de wegas i.p.v. 12 m
- hellend vlak in rechter bouwvrije strook op 1, 50 m van de erfscheiding i.p.v. min. 3 m
- bouwbreedte (incl. hellend vlak en keermuur) 14,90 m i.p.v. max. 12 m
- kroonlijsthoogte t.o.v. het maaiveld max. 6,30 m i.p.v. max. 6 m
- plat dak i.p.v. dakhelling begrepen tussen 25-50°.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina