2019-05-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Driehoek 15, Eikstraat 21

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020031861
  • Referentie gemeente: V0524 W03
  • Projectnaam omgevingsloket: bijstelling verkaveling V524
  • Projectnaam gemeente: Bijstellen van verkaveling met referentie stad V0524 in functie van het omvormen van lot 2 bestemd voor open bebouwing naar twee loten bestemd voor open bebouwing
  • Ligging: Driehoek 15, Eikstraat 21 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72342, sectie A, perceel 427P
  • Contactpersoon: Heidi Agten
  • Datum: 27/04/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Henricus Boogers een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Driehoek 15, Eikstraat 21 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 427P.

Het betreft een aanvraag tot bijstellen van verkaveling met referentie stad V0524 in functie van het omvormen van lot 2 bestemd voor open bebouwing naar twee loten bestemd voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/05/2020 tot en met 02/06/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina