2019-05-06 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Boekweitstraat 23

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020040932
  • Referentie gemeente: 2020/064/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouwen eengezinswoning
  • Projectnaam gemeente: Bouwen van een ééngezinswoning en melding klasse 3 ifv tijdelijke droogzuiging
  • Ligging: Boekweitstraat 23 te 3920 Lommel
    Afdeling 72343, sectie E, perceel 759S2, 759T2, 759V2

Het bestuur van Lommel deelt mee dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boekweitstraat 23 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 759S2, 759T2, 759V2
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning en melding klasse 3 ifv tijdelijke droogzuiging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
53.2.2°a)

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2020 tot en met 04/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
• kroonlijsthoogte 6.00m i.p.v. 5.50m binnen binnen vooropgestelde gabariet
• bouwdiepte op verdieping 17.00m i.p.v. 12.00m o.w.v. verschuiving hoofdvolume door 'voorbouw' van garage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

06/05/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina