2019-05-05 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Gestelsedijk 101

Referentie omgevingsloket: OMV_2020041415
Referentie gemeente: 2020/066/OMV
Projectnaam omgevingsloket: VANEYKEN - VANHAPPEN Dennis
Projectnaam gemeente: bouwen van een woning en regularisatie inplanting garage
Ligging: Gestelsedijk 101 te 3920 Lommel

Afdeling 72342, sectie A, perceel 69R6

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Dennis Van Eyken een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gestelsedijk 101 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 69R6

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning en regularisatie inplanting garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/05/2020 tot en met 03/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:

- hoogste kroonlijst van 6,97 m in plaats van maximaal 3,50 m;

- dakhelling begrepen tussen 40° en 45° in plaats van dakhelling begrepen tussen 25° en 35°;

- bouwbreedte van 17,74 m in plaats van maximaal 16,90 m (= 2/3e bouwbreedte);

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

05/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina