Overlast van ratten? Melding en tips

Inwoners die er overlast van ratten hebben, kunnen een melding maken via de meldingskaart op www.lommel.be/melding, waarop de rattenvanger ter plaatse komt om het probleem op te lossen.

Zijn advies is gratis voor inwoners en verenigingen. Risico-ondernemingen zoals landbouwbedrijven, bakkerijen en horeca betalen enkel voor de gebruikte materialen en bestrijdingsmiddelen. De kosten voor de interventie en begeleiding worden gedragen door de stad.

Je kan zelf ook heel wat maatregelen treffen om ratten en ander ongedierte te vermijden. Preventie is erg belangrijk. We helpen je graag op weg met volgende tips.

Hoe ontstaat een rattenplaag?

Migratie
Ratten stichten hun kolonie op een specifieke plek. Als de bevolking toeneemt, kan daar een tekort aan voedsel of schuilplaatsen ontstaan. De overgebleven ratten verlaten dan de kolonie en gaan op zoek naar een nieuwe plek. Meestal is dat waar andere ratten zitten of
gezeten hebben en waar voedsel te vinden is.

Rioolproblemen
Soms kan het voorkomen dat er zich rattenpijpen bevinden in de nabijheid van oude
rioolbuizen, zinkputten, beerputten en aansluitingen op het rioolnetwerk van woningen. Laat in dat geval eerst een rioolvakman komen! Handel dit zo snel mogelijk af, want vanuit de gaten kunnen de ratten zich verder verspreiden.

Voederplaatsen
Ratten worden altijd aangetrokken door (grote en kleine hoeveelheden) voedsel. Vooral
bij compost, kippen, honden, vogels en andere huis/tuindieren is er meestal een te groot aanbod.

Noten en fruitbomen
Het is best om alle vruchten van bomen te verzamelen en op te gebruiken of goed weg te
bergen. Ratten hebben de neiging om alles wat ze kunnen meenemen aan voedsel te gaan hamsteren. Okkernoten zijn daar het meest bekende voorbeeld van.

Voedselresten in tuinen
Schattige vogeltjes of tevreden kippetjes vindt iedereen plezant. Maar vetbollen, zaden
en brood trekken ratten aan als magneten.

Hoe zie je dat er ratten in de buurt zijn?

Ratten zitten meestal goed verborgen. Vaak tref je eerst hun sporen aan, dan pas ga je ze ook horen of zien. Die sporen bestaan vooral uit:

 • Zwart tot bruine, vrij dikke uitwerpselen die symmetrisch zijn
 • Naar ammoniak ruikende urine
 • Pootafdrukjes of sleepsporen van de staart in stof
 • Buiksmeer (een bruinachtig vetspoor) op de vloer of langs muren en plinten
 • Aangevreten voedsel en voedselverpakkingen
 • Knaagsporen aan voorwerpen of aan meubels van hout of plastic
 • Krassende geluiden in de muren of onder de vloeren

Waarom zijn ratten schadelijk?

Ratten kunnen (onherstelbare) schade aanrichten, zeker als mensen of dieren ziek worden. Ratten kunnen ook ziekten verspreiden. Wie onverhoopt in contact komt met ratten, moet uitkijken. Ook als je in contact komt met rattenurine, speeksel of uitwerpselen, kun je een ziekte oplopen. Desinfecteer je handen goed en vraag desnoods advies op bij een arts.

Ratten hebben snelgroeiende tandjes. Om die tandjes op lengte te houden, moeten ze voortdurend knagen. Helaas doen ze dat aan alles wat ze maar tegenkomen: voedselverpakkingen, tapijten, vloeren, leidingen, kabels, meubels en isolatiematerialen moeten eraan geloven.

Omdat ratten ook aan (elektriciteits-)kabels knagen, kunnen ze storingen en kortsluitingen veroorzaken. In het ergste geval ontstaat er zelfs een zogenoemde ‘knaagbrand’.

Tips om ratten te vermijden:

 • Laat geen eten rondslingeren en voorkom afvalbergen rond je huis
 • Bewaar voedsel voor dieren in garage, schuur of tuinberging in afsluitbare bakken, ruim ook afgevallen fruit en noten op dat op de grond gevallen is
 • Maak dierenverblijven, zoals kippenhokken, volières... muisdicht met fijnmazige gaas van maximaal 1cm op 1cm.
 • Vermijd nestmogelijkheid zoals de opslag van hout of snoeiafval

Hoe bestrijd je ratten?

Het bestrijden van ratten werkt alleen wanneer de oorzaak wordt weggenomen. Meestal is dat kippenvoer maar als je dit wegneemt zodat ratten er niet meer aan kunnen moet je iets anders in de plaats aanbieden. Bv. een vangkooi, klem of rattengif.

Als je werkt met een klem, gebruik dan geen kaas maar wel een propje brood of vanillewafel. Zet bv. een omgedraaid appelsienkistje over de klem zodat andere dieren en vooral vogels er geen zicht op hebben.

Lukken bovenstaande maatregelen niet, dan kan je nog vergif gebruiken. Maar met gif moet uiterst omzichtig omgesprongen worden. Overdrijf nooit met de hoeveelheid. Leg pas nieuw gif als het vorige volledig op is. Plaats het gif zo dat andere dieren of kinderen er niet bij kunnen.

Rattenbakken/lokaasdozen zijn hiervoor het meest geschikt. Je kan dan best beroep doen op een professionele rattenvanger.

Fabels en mythen

 • Ratten drogen niet uit van rattengif. Uitgedroogde ratten die gevonden worden zijn meestal al heel lang dood.
 • Een rat laten schreeuwen zodat andere ratten dan vertrekken werkt niet en is dierenmishandeling! Ratten schreeuwen meestal omdat ze met veel zijn. Dat kan er eerder toe leiden dat andere ratten in de buurt erop af komen. Waar veel ratten zitten is er ook een te groot voedselaanbod.
ratten

Openingsuren & contact

Stadswerken

adres
Maatheide 853920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
stadswerken@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

De stadsdiensten werken op afspraak
Enkel voor het afhalen van materialen bij de uitleendienst kan je je tussen 8 en 12 uur vrij aanmelden, in de namiddag is dit enkel op afspraak.

Wil je een melding maken?
Zoals van een gat in het wegdek of een overhangende boom? Dat kan eenvoudig via een online meldingskaart

Maak een melding

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina