2020-05-11 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Zeggestraat

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048193
 • Referentie gemeente: V1848
 • Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Zeggestraat
 • Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van 7 loten
  bestemd voor open bebouwing
 • Ligging: Zeggestraat te 3920 Lommel
  Afdeling 5, sectie B, perceel 2094L, 2094M, 2095D
 • Contactpersoon: Heidi Agten
 • Datum: 5/05/2020


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean-Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zeggestraat te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 5, sectie B, perceel 2094L, 2094M, 2095D.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van 7 loten bestemd voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/05/2020 tot en met 09/06/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

11/05/20

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina