2020-05-12 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kerkhovensesteenweg 8

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020054627
  • Referentie gemeente: 2020/083/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van een woning
  • Projectnaam gemeente: Bouwen van een woning
  • Ligging: Kerkhovensesteenweg 8 te 3920 Lommel
    Afdeling 72343, sectie E, perceel 929S Afdeling 72344, sectie D, perceel 877K5, 877W, 877X
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 5/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Kenny Vandueren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkhovensesteenweg 8 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 929S en Afdeling 72344, sectie D, perceel 877K5, 877W, 877X/delen.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/05/2020 tot en met 10/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
Kroonlijst max. 5,90 m en plaatselijk max. 6,20 m i.p.v. max. 5,50 m
Nokhoogte max. 10,45 m i.p.v. 9 m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

12/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina