2020-05-15 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Warande 7

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020014463
 • Referentie gemeente: 2020/045/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Verbouwing Warande + bijbouw 2 klassen.
 • Projectnaam gemeente: afbraak overdekking en 2 klaslokalen, verbouwen chiroheem
  naar turnzaal en polyvanlente zaal, en nieuwbouw 2 klaslokalen
  en overdekte speelplaats
 • Ligging: Warande 7 te 3920 lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 224H15, 235L
 • Contactpersoon: Guy Weyns
 • Datum: 7/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Anja Emmers een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Warande 7 te 3920 lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 224H15, 235L

Het betreft een aanvraag tot afbraak overdekking en 2 klaslokalen, verbouwen chiroheem naar turnzaal en polyvanlente zaal, en nieuwbouw 2 klaslokalen en overdekte speelplaats.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/05/2020 tot en met 13/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
artikel 13.3 BVR ter uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet dd. 25/04/2014, nl de aanvraag heeft betrekking tot het oprichten en/of verbouwen van gebouwen met een totale bruto grondoppervlakte van meer dan 500m2

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op afspraak bij de dienst RO-Vergunningen van de gemeente lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente lommel.

15/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina