2020-05-11 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Stationsstraat 24

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015747
  • Referentie gemeente: 2020/047/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Geuens Stationstraat
  • Projectnaam gemeente: slopen van bestaande gebouwen en nieuwbouw van 5 appartementen
  • Ligging: Stationsstraat 24 bus 0001, Stationsstraat 24 bus 0002, Stationsstraat 24 bus 0101, Stationsstraat 24 bus 0102, Stationsstraat 24 bus 0201 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 762R, 762Y, 762Z
  • Contactpersoon: Kelly Van Dingenen
  • Datum: 7/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Glenn Geuens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 24 bus 0001, Stationsstraat 24 bus 0002, Stationsstraat 24 bus 0101, Stationsstraat 24 bus 0102, Stationsstraat 24 bus 0201 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 762R, 762Y, 762Z

Het betreft een aanvraag tot slopen van bestaande gebouwen en nieuwbouw van 5 appartementen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/05/2020 tot en met 09/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- De kroonlijsthoogte van de meerdiepte op het gelijkvloers bedraagt 4,14m in plaats van maximaal 3m. Deze kroonlijsthoogte is zo bepaald daar deze als borstwering van het dakterras dienst doet.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

11/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina