Life+ Together

‘TOGETHER‘ staat voor TO GET HEath Restored: we zetten in op het herstel van het heidelandschap in het gebied Lommelse Sahara - Riebosserheide - Blekerheide. We, dat zijn de vier projectpartners (Agentschap voor Natuur en Bos, stad Lommel, inverde en Sibelco), samen met alle belanghebbenden. Heidegebieden en de typische soorten die je er vindt, zijn de laatste decennia sterk achteruitgaan. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in de rest van Europa. In het noorden van Lommel bevinden zich in het natuurcomplex Lommelse Sahara - Riebosserheide - Blekerheide nog enkele mooie stukjes heide die we willen uitbreiden en met elkaar verbinden.

Natuur onder druk

De Lommelse heide is gekenmerkt door zeer bijzondere natuur. Maar er zijn heel wat factoren die het voortbestaan van deze waardevolle natuur bedreigen. De stukjes heide liggen sterk versnipperd en geïsoleerd tussen grote percelen naaldbos en landbouwgebieden. Deze versnippering vormt een probleem: planten- en diersoorten kunnen zich hierdoor moeilijk verspreiden van het ene stukje heide naar het andere.

In de bossen groeit bovendien veel uitheemse Amerikaanse vogelkers. Doordat deze boomsoort sterk woekert vormt hij (zeker op de arme zandgronden in het projectgebied) een grote bedreiging voor de natuurlijke soortenrijkdom en de stabiliteit van de bossen.

 Grootschalig natuurherstel via Life+

Om het hoofd te bieden aan deze bedreigingen en om van dit waardevolle gebied Europese topnatuur te maken, zijn grootschalige herstelwerken nodig. Het is uit deze opportuniteit dat de huidige samenwerking tussen de vier projectpartners is ontstaan. De Europese commissie besloot om via het Life+ fonds mee te investeren in het project.

Meer info

Alle info over dit project vind je op www.togetherfornature.be

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina