Bestuurderspas

Wil je een taxivoertuig besturen? Dan heb je een bestuurderspas nodig!

Voor wie

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige).

Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;
  • beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien je een buitenlandse staatsburger bent);
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019;
  • voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader.

Hoe aanvragen

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Woon je in de stad Lommel, dan doe je dit digitaal via Centaurus2020, de Vlaamse databank.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

  • Kopie rijbewijs.
  • Een beroepskaart of arbeidskaart indien van toepassing.
  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Heb je niet het vereiste niveau B1, dan kan je toch een bestuurderspas krijgen als je minimaal niveau A2 kan aantonen. Je hebt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.
  • Indien je personen in een rolstoel kan en mag vervoeren, laat je werkgever hiervan een attest opstellen en voeg dit eveneens bij de aanvraag. Wanneer een dergelijk attest ontbreekt, zal dit op de bestuurderspas niet gevalideerd worden.

Kostprijs

Voor de bestuurderspas betaal je 23,43 euro (index 2023) bij afhaling in het Huis van de Stad (Bancontact, cash of Payconiq).

Afhandeling

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de stad Lommel.

Openingsuren & contact

Rijbewijzen

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
rijbewijzen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina