2020-05-15 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Bosstraat 2

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020055535
  • Referentie gemeente: 2020/086/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Herbouwen van een woning met carport + bouwen van een tuinberging
  • Projectnaam gemeente: Slopen bestaande toestand, herbouwen van een woning met carport + bouwen van een tuinberging-fietsenberging-poolhouse-open terras
  • Ligging: Bosstraat 2 te 3920 Lommel
    Afdeling 72342, sectie A, perceel 224K11
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 8/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Rik Van Ham en mevrouw Elise Antonis een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraat 2 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 224K11.

Het betreft een aanvraag tot slopen van de bestaande toestand, herbouwen van een woning met carport + bouwen van een tuinberging-fietsenberging-poolhouse-open terras.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/05/2020 tot en met 13/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- bouwlijn op 10 m achter de rooilijn i.p.v. 5 m achter de rooilijn
- inplanting carport aansluitend op woning in linker bouwvrije strook tegen de linker erfgrens
- max. bouwbreedte (incl. carport) 22,05 m i.p.v. max. 12 m
- max. kroonlijsthoogte woning 6,50 m i.p.v. max. 6 m
- dakhelling 0° i.p.v. begrepen tussen 25-50°
- inplanting losstaand bijgebouw op resp. 1 m en 1,16 m van de linker erfgrens i.p.v. min. 2 m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

15/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina