2020-05-15 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kolonie 73

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020038886
  • Referentie gemeente: 2020/060/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: bouwen van een carport
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een carport
  • Ligging: Kolonie 73 te 3920 Lommel
    Afdeling 72345, sectie B, perceel 855L86
  • Contactpersoon: Kelly Van Dingenen
  • Datum: 12/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Bert Dries een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kolonie 73 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 855L86

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/05/2020 tot en met 13/06/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- inplanting tegen de linker- en achterste perceelgrens (ipv op minstens 3,00 m)
- oppervlakte bijgebouw = 46,20 m² (ipv max 40,00 m²)
- volkernpanelen (ipv dezelfde materialen als hoofdgebouw)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel (op afspraak).

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

15/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina