2020-05-15 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Maatheide 76C

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019155551
  • Referentie gemeente: 2020/002/MLV
  • Projectnaam omgevingsloket: OVA Gülen
  • Projectnaam gemeente: OVA Gülen
  • Ligging: Maatheide 76C te 3920 Lommel
    Afdeling 72342, sectie A, perceel 1225T5
  • Contactpersoon: Mieke Verhoeven
  • Datum: 13/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Göktug Gülen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Maatheide 76C te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 1225T5

Het betreft een aanvraag tot ova gülen.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
16.2.1° 16.3.1.1., 17.1.2.1.2°, 17.1.2.2.1°, 17.4., 45.6.a) 1.a.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/05/2020 tot en met 13/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: beslissing CBS 12-05-2020 ingedeelde inrichting
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

15/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina