2020-05-22 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kinderstraat 44

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020040514
  • Referentie gemeente: 2020/090/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Put - Peeters
  • Projectnaam gemeente: bouwen eengezinswoning met kapsalon en carport
  • Ligging: Kinderstraat 44 bus A te 3920 Lommel
    Afdeling 72345, sectie B, perceel 2220A
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 15/05/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Lieke Peeters een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kinderstraat 44 bus A te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 2220A.

Het betreft een aanvraag tot bouwen eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/05/2020 tot en met 20/06/2020.


Reden openbaar onderzoek:
- totale gelijkvloers bouwdiepte 14,30 m i.p.v. max. 12 m
- inplanting carport in bouwvrije strook tegen linker erfgrens.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

22/05/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina