Kappen van bomen

Niemand mag, zonder voorafgaande vergunning van het schepencollege of het Agentschap voor Natuur en Bos:

  • Bomen van tenminste 30 cm omtrek op 1,5 meter stamhoogte vellen of rooien;
  • Houtkanten, houtwallen en hagen definitief verwijderen;
  • In landelijke gebieden hagen en struiken bestaande uit streekeigen soorten rooien of vernietigen;
  • Kappen in een bos;
  • Kappen in natuur- of landbouwgebied;

Naargelang de locatie en situatie moeten er verschillende vergunningen of toelatingen aangevraagd worden bij ofwel het stadsbestuur, ofwel het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor fruitbomen en coniferen moet je geen kapvergunning aanvragen.

Hoe aanvragen

Wil je bomen kappen? Neem dan steeds vooraf contact op met de stedelijke milieudienst of met de plaatselijke boswachter.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van natuur en milieu Vlaanderen.

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina