2020-06-09 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Koning Boudewijnstraat 73

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020059130
 • Referentie gemeente: 2020/104/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Dewitz
 • Projectnaam gemeente: nieuwbouw eengezinswoning met carport en vrijstaand bijgebouw en rooien van bomen
 • Ligging: Koning Boudewijnstraat 73 bus B te 3920 Lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 577E
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans
 • Datum: 2/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Tamara Dewitz een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koning Boudewijnstraat 73 bus B te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 577E

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw eengezinswoning met vrijstaand bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/06/2020 tot en met 08/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:

 • Kroonlijsthoogte woning 6,50 m i.p.v. max. 6 m
 • Inplanting schakelelement in bouwvrije strook tegen linker erfgrens i.p.v. op min. 3 m van erfgrens
 • Plat dak i.p.v. met een dakhelling begrepen tussen 25 en 40°
 • Inplanting van een bijgebouw van 59,12 m2 i.p.v. max. 30 m2 op 3 m van de rechter erfgrens i.p.v. conform de hoogte van het bijgebouw (=3,50 m)
 • Plaatsen van een 1,80 m i.p.v. max. 0,70 m hoge beukenhaag vanaf voorbouwlijn woning.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

09/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina